Bezerédj Amália: A nagyravágyó madár

Vers mindenkinek

Bezerédj Amália: A nagyravágyó madár

Vers mindenkinek

A madarak egykor
Királyt választottak,
Ebben határozó
Gyülést is tartottak.

S azt végezték, hogy a
Legkitünőbb köztük,
Álljon megválasztott
Királyul fölöttük.

Ezt hallva egy kicsiny
Nagyravágyó madár,
Gondolt egy furcsát, hogy
Ő lehessen király.

Minden tarka tollat
Magára aggatott,
A mit sok szép madár
Itt-ott elhullatott.

S igy ment a gyülésbe
Azon boldog hitben,
Hogy ott most nálánál
Egy kitünőbb sincsen.

De a mint belépett
Társai elébe,
Rettentő nevetés
Hangzott a fülébe.

Ez még nem volt elég,
Hogy igy kinevették,
De még tollzatát is
Mind leszedegették.

S mivel nem volt köztük
Kitünőbb a sasnál,
Ez lőn egyhangulag
Megválasztott király.

* * *

Más tulajdonával
Dicsekedni nem szép,
A valódi érdem
Jutalmat nyer mindég.

Bezerédj Amália: A nagyravágyó madár

Vers mindenkinek

 Még több vers: