Vörösmarty Mihály: A boldog

Vers mindenkinekVörösmarty Mihály: A boldogVers mindenkinek

Bírlak-e, vagy csábúlt szemeim játéka im e kéz,
És e hókebel és e picin édes ajak?
Illat-e ez, melyet beszivok szomjamban aléltan,
S melynél olvadozok, láng-e ez angyali szem?
Úgy van! egész tündérország bűbája körűlfont,
S én gyönyörérzékből istenek álma vagyok.

1832.Vörösmarty Mihály: A boldog

Vers mindenkinek

 Még több vers: