Szabolcska Mihály: Karácsony

Vers mindenkinekSzabolcska Mihály: Karácsony

Vers mindenkinek

Van egy nap – nagy nap! – az esztendőbe,
Erőt merít a lelkem belőle.
Te vagy e legszebb nap a világon
Én édes ünnepem, kedves karácsony,
Szép karácsony!

Csupa bűbáj vagy, csupa költészet,
Illesz: valónak, illesz: regének.
Az ember így is, úgy is csak áldjon,
Ünnepek ünnepe, kedves karácsony.
Szép karácsony!

Megszánt az Isten szegénységünkben,
Szolgaságunkban, kevélységünkben.
S lehajolt hozzánk, hogy égbe váltson…
– Te vagy az Úr napja: kedves karácsony,
Szép karácsony!

Óh napok napja, ringass el minket!
Töltsd be jósággal a szíveinket.
Embert az ember testvérnek lásson…
Mintha örök volnál, kedves karácsony,
Szép karácsony!

Mintha nagypéntek több sohsem lenne,
Tövis koszorú főbb nem teremne!
Jer, úgy borúlj ránk, óh édes álom,
Szeretet ünnepe: kedves karácsony,
Szép karácsony!Szabolcska Mihály: Karácsony

Vers mindenkinek

 Még több vers: