Sántha Károly: Husvétkor

Vers mindenkinekSántha Károly: Husvétkor

Vers mindenkinek

Örvendetes hír jött ma angyal-szárnyon,
Minden ajakról szent zsolozsma szálljon:
Édes zengéssel töltse be a tájat —
Az Úr feltámadt!

A mező újul, fesledez virága,
Kies tavasznak tapsol a fa ága:
Te is én lelkem újulj győzelemben,
Hálás örömben!

Füve kizöldült mohosult síroknak,
Ma kél reményünk, akik ott zokognak;
A szeretetnek ma lőn diadalma,
Síron hatalma!

Tiprott igazság fölkél s könnye csordul,
Eltemetett gyöngy kiragyog a porbul,
Boldog jövőnek biztató sugára
Süt Golgotára.

Fel, Isten népe az igaz- s a jóért!
Fel, áldozatra az el nem múlóért!
Az igaz élet: az eszmének élte —
Élj és halj érte!

Örvendetes hír jött ma angyal-szárnyon,
Minden ajakról szent zsolozsma szálljon;
Édes zengéssel töltse be a tájat —
Az Úr feltámadt!Sántha Károly: Husvétkor

Vers mindenkinek

 Még több vers: