Vöröss Lajos: Köszöntő versek egy Barátom’ Névnapjára

Vers mindenkinek

Vöröss Lajos: Köszöntő versek egy Barátom’ Névnapjára

Vers mindenkinek

Ha bár kemény tsattogással
Hulnak az ég kövei,
Bár zúgjanak mormolással
A’ Foljóknak vizei
Bár az édes
És negédes
Kristály patak’ tsergése
Tsergedezzen,
‘S Zengedezzen
A’ víg madár’ zengése:
De nem rettent, sem az első
Félő háborgásával
Mert bátorít az a’ Felső
Hatalmas jó voltával;
Nem szenderít,
Semmi szerit
Még emez sem teheti
Sőt ébrékeny,
És érzékeny
Szívem ezt tsak neveti.
Mostan im e! Fel is serkent
Híven köszöntésére,
Ének módja legyen versent
Annak tiszteletére,
Kit lelkemből
És szivemből
Mindenemből szeretek,
‘S Azt szeretvén
Ölelgetvén
Tsókokkal tisztelhetek.
Élj hát nemes szivű Barát!
Kinek N. a’ neve.
Mutassa bár az agyarát
Az irigység eleve;
De tsak lészen,
Oljan készen
Mindenikönk reája,
Hogy majd gántsot,
És rablántzot,
Vetünk ketten alája.

Érzékeny versek c. kötet, Pest, 1817.

Vöröss Lajos: Köszöntő versek egy Barátom’ Névnapjára

Vers mindenkinek

 Még több vers: