Verseghy Ferenc: Gróf Szápáry János neve’ napjára

Vers mindenkinek

Verseghy Ferenc: Gróf Szápáry János neve’ napjára

Vers mindenkinek

Mennybűl leszállott Harmonía!
mondgy kéjjel tellyes hangokot
‘s kövesd a’ kívánságokot,
mellyekkel Istent szívünk víjja,
hogy rá terjesztvén óvó szárnyait,
Urunknak boldogítsa napjait.

Tetézve mindenféle áldásokkal,
szelíden follyon életed,
hogy gyámolát állandó dallásokkal
zenghesse Benned Nemzeted.
Örömmel nézhesd Gyermekednek
virágra nyíló bájjait,
örömmel Benne életednek
újjúló boldogságait.

1805.

Verseghy Ferenc: Gróf Szápáry János neve’ napjára

Vers mindenkinek

 Még több vers: