Sükei Károly: Fenn a’ fényes arczu hold

Vers mindenkinek

Sükei Károly: Fenn a’ fényes arczu hold

Vers mindenkinek

Fenn a’ fényes arczu hold,
Mig az ég oly rezge-kék,
Egyhanguan, csöndesen
Fordul, fordul az egen, –
Mint ezüst fonókerék.

Fenn a’ fényes arczu hold
Olly fehér sugáribul
Halott fátyolt fon az éj.
Búja csöndes, búja mély, –
Reggel arczaira hull.

Sükei Károly: Fenn a’ fényes arczu hold

Vers mindenkinek

 Még több vers: