Pósa Lajos: Siró szem

Vers mindenkinekPósa Lajos: Siró szem

Vers mindenkinek

Mikor haza megyek:
Szemébe köny tolúl.
Amikor eljövök:
Könyezve rám borúl.

Pályám sürü sötét
Vadonba tévelyeg:
Anyám siró szeme
Előttem ott lebeg.

Fürössze fény utam
Minden kis porszemét:
A nap se födi el
Anyám siró szemét.

Nyugvó párnám fölött
Álmom’ ragyogja át:
Beszórja csillogó
Gyöngyökkel fátyolát.

Oh az a siró szem
Az én jó csillagom!
Addig leszek boldog,
Amig azt láthatom.Pósa Lajos: Siró szem

Vers mindenkinek

 Még több vers: