Fülöp Áron: Árpád, Anti

Vers mindenkinek

Fülöp Áron: Árpád, Anti

Vers mindenkinek

Kecskerágó, sárga répa –
Ennek a fele sem tréfa!
Árpád s Anti összebujnak
– Csitt te, csitt te, hallga! –
Meglapulnak, súgnak-búgnak,
Édes anyjuk hallja?

No, most segíts vén szakállam,
Hogy én tüstént kitaláljam, –
Nagy fekete kalamáris,
Sugd meg, hogy mi készül?
Fakatona, generális,
Beszéld el könyv nélkül!

Hogy mi készül, jó barátom,
Hát én mindjárt kitalálom.
Piffeg-püffög, fütyörésző
Vasút készül már ma,
S azon megyünk, ha nem késő,
Holnap Kolozsvárra.

Azon viszünk – hajtsad, vágjad! –
Vásárfiát nagymamának,
Tíz pár csókot egy huzamba –
– Hanem most már ácsi!
Ha meghallja, még elmondja
Nagy bajuszu bácsi!

1895

Fülöp Áron: Árpád, Anti

Vers mindenkinek

 Még több vers: