Sükei Károly: Mit beszélnek a’ virágok?…

Vers mindenkinek

Sükei Károly: Mit beszélnek a’ virágok?…

Vers mindenkinek

Mit beszélnek a’ virágok?
Szeretném hallani.
Mit beszélnek a’ madárkák?
Szeretném hallani.
‘S a’ mint merengve hallgatom:
Egyszerre, mint aranyeső,
Mely szertehullva a’ vidéken,
A’ fák, ‘s füvekből illatot kelt –
Ugy száll szivembe édes sejtelem;
És a’ mint benne fölfakasztja
Egy édes titku szép reménynek
Megboldógitó érzetét:
Én elsohajtom nevedet,
És dalt mondok reá!

Sükei Károly: Mit beszélnek a’ virágok?…

Vers mindenkinek

 Még több vers: