Benedek Elek: Imádság

Vers mindenkinek

Benedek Elek: Imádság

Vers mindenkinek

Kezem imára kulcsolom
A te neved van ajkamon,
Oh, jó Atyám!
Buzgón Hozzád fohászkodom:
Tekints le rám!

Téged dicsér egész világ,
Tehozzád küld buzgó imát
Mind aki él;
Ember, állat, fű, fa, virág
Tőled remél.

Oh, nézz reám, tekints reám.
Gyógyítsd meg édes jó anyám,
A szenvedőt!
Hallgasd meg buzgó, hő imám’,
Oh, tartsd meg őt!

Benedek Elek: Imádság

Vers mindenkinek

 Még több vers: